DSCF6428

Tannstein / tannsteinsrens

TANNSTEIN – HVA, HVORFOR, SYMPTOMER, OG HVORDAN FORHINDRE TANNSTEINSDANNELSE

Tannstein er et hardt belegg som sitter på tennene langs tannkjøttskanten, spesielt på innsiden av tennene i underkjeven. Tannstein forårsakes som regel av forkalket plakk (bakteriebelegg som har vært festet til tannen i lang tid) og bør jevnlig fjernes med en tannrens hos tannlege/tannpleier.

Tannstein dannes over tid som følge av en kontinuerlig forkalkningsprosess av plakk. Tannstein kommer når mineraler fra spytt binder seg med plakk (bakteriebelegg) på tennene og forsteines. Tannsteinen har en ru overflate, som er et ideelt grunnlag for mer plakkdannelse da det er vanskeligere å fjerne bakteriebelegg på ru overflate. Tannstein bygger seg opp mellom tannkjøtt og tann og skaper åpne tannkjøttlommer hvor bakterier kan komme til, som igjen kan forårsake betennelse. Noen opplever å få mye tannstein, mens andre får lite. Dette avhenger av spyttets sammensetning og den enkeltes pusserutiner. Tannstein kan ikke fjernes på samme måte som plakk med vanlig tannpuss. Vi anbefaler at man får fjernet tannstein med profesjonell tannrens hos tannlegen eller tannpleier, som da vil bruke en ultralydscaler og håndinstrumenter som er ment for dette.

Hva er tannstein?

Tannstein oppleves gjerne først som et ru, gulaktig belegg på baksiden av fortennene i underkjeven. Tannstein har opprinnelig en gul-hvit farge og kjennes som en ru overflate når du fører tungen langs tannstein. Den ru overflaten misfarges lett av kaffe, te, vin og røyk, og fargen kan derfor gå fra å være gul-hvit til å bli mørkebrun med tiden. (Spyttet vårt inneholder vann, proteiner og mineraler som skal ta vare på tennene. Det er en naturlig avleiring av både plakk og mineraler på tennene våre. De som har mye mineraler i spyttet vil få en rask avleiring av mineraler på tannoverflaten).

Tannstein dannes av bakteriebelegg (plakk) som ikke fjernes ved tannpuss.

Bakteriene vi har naturlig i munnhulen vår danner plakk kontinuerlig. Uten gode pusserutiner og god tannpleie vil plakk utvikle seg uforstyrret på tennene, og dette vil kunne forkalkes til et hardt belegg som kalles tannstein ved at det binder til seg kalkstoffer fra spyttet. Tannstein dannes oftest der spytt samler seg i munnen, og dermed er randen mellom tannen og tannkjøttet i underkjeven mer utsatt for tannsteinsdannelse enn overkjeven.

Hyppig plakkdannelse vanskeliggjør renholdet i munnen. Dette gjør at bakteriene i plakket langs tannkjøttet gir økt risiko for tannkjøttbetennelse. Bakteriebelegget som ligger på tannoverflaten kan vokse nedover rotoverflaten. Dette fører til en utvidelse av den naturlige spalten mellom tann og tannkjøtt og er ofte omtalt som tannkjøttlommer. Ved ingen behandling kan dette gradvis føre til tap av tennenes feste til kjeven, kjent som periodontitt. Tannstein kan også oppstå uavhengig av plakkbelegg, ved at fosfater og kalsium fra spyttet krystalliseres på tannoverflaten. Noen kan derfor være svært plaget med mye tannsteinsdannelse og andre tilnærmet ingenting.

I alvorlige tilfeller kan tannstein føre til tannkjøttbetennelse (gingivitt) eller i verste fall løse tenner (periodontitt). Periodontitt skyldes infeksjon av bakterier i spalten mellom tannen og tannkjøttet. Dette bakteriebelegget (plakk) vokser ned mot rotspissen og fører til gradvis reduksjon av tannens feste til kjeven. Dersom belegget, og dermed årsaken til tannløsningssykdommen, ikke blir fjernet, vil prosessen fortsette til tannen mister forbindelsen med kjevebenet, blir løs og til slutt faller ut.

Hvordan redusere mengden tannstein:

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge tannstein er å ha gode pusserutiner og god munnhygiene slik at mengden plakk reduseres.

Puss tennene grundig 2 ganger daglig med fluortannkrem, og bruk tanntråd, tannstikker eller mellomromsbørster for å få vekk bakterier som ligger mellom tennene.

Er du usikker på om pusseteknikken din er god, kan du be om hjelp av tannlege/tannpleier. Vil du teste pusseteknikken din hjemme, kan du bruke innfargingstabletter/plakk-kontroll tabletter som fås kjøpt på apotek. Tablettene brukes etter at du har pusset tennene og skylt godt med vann. Dersom det er plakk igjen på tennene vil dette bli farget og dermed svært synlig ved bruk av slike innfargingstabletter, og man pusser tennene på nytt for å få bort all farge. Tablettene brukes med jevne mellomrom for å kontrollere pusseteknikken.

Hvor i munnen oppstår tannstein?

Tannstein som oppstår på tannflaten over tannkjøttet skyldes oftest at spyttet er overmettet på mineraler, og plakket som ligger på tannkjøttsranden binder til seg kalkstoffer fra spyttet. Tannstein dannes derfor typisk på tannflater nær utførselsgangene til store spyttkjertler, som på baksiden av tennene i underkjevens front og på utsiden av jekslene i overkjeven.

Mange vil kjenne en tannsteinsdannelse først på baksiden av fortennene i underkjeven, som en ru overflate, gjerne ved bruk av tungen. Ofte legger tannstein seg som en bue langs tennene ned mot tannkjøttet, og kan være enklere å se på tennenes forside, men tungens følsomhet kan gjerne oppdage tannstein på baksiden innen den tid. Tannstein kan også dannes på tannflatene under selve tannkjøttet. Denne tannsteinen vil få et mer alvorlig preg om den ikke fjernes snarest, da tannstein her åpner for at nye bakterier kommer til i lommene/mellomrommet mellom tann og tannkjøtt som illustrasjonen over viser. I de mest alvorlige tilfeller kan dette utvikle seg til periodontitt – en alvorlig, ikke-reversibel tannkjøttsykdom hvor pasienten risikerer å miste tennene.

Tannstein kan føre til dårlig ånde

Som følge av at plakk og tannstein har en ru overflate, er det enklere for nye bakterier å få feste og vanskeligere å holde områdene rent med tannpuss. Bakteriene produserer sulfat og illeluktende svovelgasser som gir dårlig smak i munnen og dårlig ånde. Å gå regelmessig til tannlegen/tannpleier for å fjerne tannstein vil derfor også være et viktig tiltak for å opprettholde en frisk pust. Etter å ha fjernet tannstein vil mange oppleve en varig friskhet i munnen.

Slik fjerner vi plakk/bakteriebelegg og tannstein

Tannstein, som er forkalket plakk, kan ikke fjernes på egen hånd med tannbørste. Dersom du prøver å skrape dette bort selv kan du risikere å ødelegge tannemaljen. Ved å gå jevnlig på undersøkelse/tannhelsesjekk hos tannlege eller tannpleier vil du få utført en profesjonell tannrens med tannsteinsfjerning. Når tannlegen eller tannpleier fjerner tannstein benyttes ultralydinstrumenter som vibrerer med svært høy hastighet og knuser plakk og tannstein skånsomt og effektivt.

Er behandlingen smertefri?

De fleste pasienter har i dag ingen problem med å fjerne tannstein uten bedøvelse, da behandlingen er omtrent helt smertefri som følge av nye og moderne instrumenter som brukes.

Tannstein kan fjernes både ved bruk av håndinstrument og ultralydinstrument, og ofte trengs begge instrumentene ved en profesjonell rens for å sikre at man får bort all tannstein. Et håndinstrument er en mekanisk og manuell prosess hvor tannlege eller tannpleier skraper bort tannsteinen. Et ultralydinstrument er mer skånsomt og effektivt, og krever mindre kraft enn en tannskrape, men kommer ikke alltid til på alle områder og må derfor suppleres med et håndinstrument. Noen pasienter vil oppleve selve lyden fra ultralydinstrumentet som ubehagelig, og foretrekker at det brukes mest mulig håndinstrument.

Pasienter kan oppleve forbigående ising i tennene etter at tannstein er fjernes. Ising oppstår når tannemaljen ikke klarer å beskytte nervene mot store temperaturforandringer, at tannhalsen er blitt blottet eller at tannkjøttet er dratt tilbake. Hvis du opplever ising under selve tannsteinsbehandlingen, må du gjerne be om bedøvelse for å lindre ubehaget.

Hvordan forebygge tannstein?

Regelmessig, grundig og korrekt tannstell er den beste metoden for å forebygge tannstein: