tannlegesmiler_2

Tannhelse

En sunn tannhelse avhenger i hovedsak av din egeninnsats. Gode rutiner med rens og renhold av tennene minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser i form av tannsmerte.

Ingen bakterier – ingen karies

Det vil ikke bli hull i en tann som er ren og fluorisert! Men dersom du ikke påfører tennene regelmessig eksponering for fluor skal det svært lite bakteriell belegg til for at det skal bli hull i tennene. Det er alltid bakterier i munnhulen og på tennene. Hvis bakteriene får være i fred og samtidig får nok næring, vil de formere seg og utvikle seg til plakk, som er sammenhengende bakteriebelegg.

Den beste og mest effektive forebyggelsen av karies (hull i tennene) er behandlingen du selv gjør på dine tennene hver dag. For å opprettholde en god tannhelse må du pusse tennene grundig med fluortannkrem to ganger om dagen, skylle med fluorskyll én gang per dag, og i tillegg benytte tanntråd eller tannstikkere for å gjøre det helt rent mellom tennene ved behov. Dermed er din egeninnsats fundamentet for en god tannsunnhet, men en god tannhelse krever også regelmessige besøk til tannlege / tannpleier for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadiet. Regelmessige besøk til tannlegekontoret innebærer undersøkelser av pasientens tenner, tannkjøtt og hygiene. En tannlege / tannpleiers hovedoppgave er å forebygge eller fjerne sykdom i tenner og munnhule. Dette innebærer å oppdage sykdom på et tidlig stadiet, kartlegge risiko for fremtidig sykdom, og å planlegge inngrep for å hindre utvikling av påbegynt sykdom. Likså viktig er tannlegens oppfølging av pasientens hygiene og eventuelle tannkjøttproblematikk/periodontitt.karies

Noe av det tannlegen ser etter under en undersøkelse, er om du har karies (tannråte) og tannkjøttsykdommer i tennene. Karies er den mest vanlige tannsykdommen, og er viktig å behandle når den blir oppdaget. Hvis tenner som er angrepet av karies ikke blir behandlet, kan de etter hvert bli så ødelagt at tannlegen må se seg nødt til å trekke dem. Tannlegen sin oppgave er også å fjerne tannstein som har bygget seg opp på tennene siden siste innkalling til tannlegen (les mer om tannstein her).

Med regelmessig tannettersyn hos tannlege (recall) og godt renhold av tennene, reduseres risikoen for ubehagelige overraskelser og store behandlinger i fremtiden. Tannlegen vil alltid gi gi deg råd og nødvendig veiledning under undersøkelsen om hvordan du skal best bevare din tannhelse.

Hvorfor oppstår karies, og hvordan utvikler det seg?

Når du spiser eller drikker varer som inneholder sukker, vil bakteriene danne syre. Spyttet vil nøytralisere syren så lenge det er snakk om lite sukker og få bakterier. Om det er snakk om større mengder sukker og bakterier, vil syren angripe emaljen på tennene. Etter hvert som emaljen begynner å løses opp, vil skaden bli synlig gjennom en hvitaktig flekk både på tannen og på røntgenbilder. Karies er en sykdom som utvikler seg langsomt, og i begynnelsen vil du derfor ikke kunne se kariesangrepet uten bruk av røntgen. I første stadiet av et kariesangrep vil du heller ikke kjenne at et kariesangrep er i gang, ettersom det ikke er noen nerver i emaljen som skades.

Dersom kariesangrepet får utvikle seg videre vil det nå inn til dentinet (tannbenet), som er mindre resistent sammenlignet med emalje. Dermed vil karies (hullet i tannen) utvikle seg raskere når det er kommet gjennom emaljen og inn i dentinet. Dentinet er et beskyttende skall rundt pulpa, som er tannens kjerne. I pulpa ligger nervene, og dersom et hull utvikler seg til å trenge inn i nervesystemet i pulpa, må tannen som regel rotfylles.

Det er også greit å vite at det er en del sykdom og medisiner som medfører svakere tannhelse. Blant annet gjelder dette mange vanlige medikamenter, som sterke smertestillende medisiner og medisiner mot diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Hvordan stoppe et kariesangrep?

TannhelseHensikten med besøk hos tannlegen er å undersøke tennenes og munnhulens tilstand, og å forhindre fremtidig karies, eller stoppe eventuell påbegynt kariesangrepet slik at det ikke fortsetter innover i tannen. Dersom tannlegen oppdager et kariesangrep i et tidlig stadium, blir behandlingen forebyggende. Som regel vil tannlegen påføre fluor på kariesangrepet, gi råd om bruk av fluor, riktig renhold av tennene og kost- og spisevaner, og deretter sette opp pasienten til regelmessig kontroll for å se om man klarer å forhindre kariesutviklingen. En dyktig tannlege vil gjøre minst mulig inngrep i selve tannen, og vil derfor forsøke å stoppe et mindre alvorlig kariesangrep uten å bore for å fjerne det syke tannvevet. Jo mindre tannbehandling som utføres på tanna, jo mindre risiko for komplikasjoner og omgjøringer i fremtiden.

Hvis kariesangrepet allikevel utvikler seg, eller dersom kariesangrepet allerede er for stort når det blir oppdaget, blir tannlegen nødt til å bore for å fjerne det syke tannvevet og dermed forhindre ytterligere utvikling. Hullet blir så fylt med en hvit fyllingsmasse tilpasset dine tenners farge, slik at tannen igjen får sin opprinnelige form og du dermed enkelt kan holde den ren og fri for bakterier.