Tannlegesmiler 2

Helfo – refusjon og støtte til tannbehandling

I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for – og den økonomiske belastningen av – egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til innvilget støtte. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.

Følgende problemer/lidelser kan være berettiget økonomisk støtte fra HELFO:

Spør oss gjerne under konsultasjon om du er i tvil om du har krav på refusjon. Vi vil være behjelpelig med søknad om HELFO-bidrag dersom tannlegen mener det er grunnlag for dette.

Flere av våre tannleger på Trondheim Tannlegesenter har autorisasjon til å utføre implantatbehandling med direkteoppgjør til HELFO slik at du som pasient skal slippe å måtte legge ut for behandlingen og så søke om refusjon i ettertid.

Student eller i aldersgruppen 21-24 år?

Er du student med gyldig studiebevis tilbyr vi helt unike og eksklusive studentrabatter på din tannbehandling:

Fra og med 2023 har Stortinget vedtatt at personer mellom 21 og 24 år ikke skal betale mer enn 25 % av fylkeskommunalt takst for undersøkelse og nødvendig tannbehandling. Trondheim fylkeskommune vil dermed dekke 75% av utgiftene til nødvendige tannlegetjenester for 21-24-åringer bosatt i fylket. Er du folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Frosta, Steinkjer, Frøya, Hitra eller Grong kommune, kan du motta tannbehandling hos oss og kun betale egenandelen på 25% av totalkostnaden, resten av kostnaden sender vi direkte til Trondheim Fylkeskommune etter avtale med kommunen.

Legg inn din timebestilling her, eller ring oss på telefon 909 00 909.