Visdomstenner

– Visdomstenner kan gi ubehagelige tannsmerter, både under frembrudd og når de er ferdig utvokst

Ta kontakt med oss om du opplever betydelig ubehag med dine visdomstenner. Å utsette et tannlegebesøk når du har problemer og smerter med en visdomstann kan på sikt gi mye ubehag og smerter, gi infeksjon, gjøre større skade og føre til en mye høyere kostnad for behandlingen.

Hva er visdomstenner/visdomstann?

Visdomstenner er det siste settet med jeksler, de representerer de siste 4 av de 32 permanente tennene vi får, og de er plassert bakerst i hver kjevehalvdel. De fleste får visdomstennene i slutten av tenårene til begynnelsen av tjueårene, men antall visdomstenner som kommer ut er svært ulikt fra person til person. Noen kan få én, andre får to eller fire, mens noen opplever å ikke få visdomstenner i det hele tatt.

Hos noen ligger visdomstennene helt eller delvis dekket av tannkjøtt og kjevebein slik at de aldri vil vokse helt ut. Om visdomstennene er helt dekket av tannkjøttet, er de beskyttet mot bakterier og kalles da retinerte visdomstenner. For delvis frembrutte visdomstenner er noe av tannkronen synlig som gjør at bakterier kommer inn rundt tannen og forårsaker infeksjon og tannråte.  Slike visdomstenner opptrer som oftest i underkjeven og kan gi smerter og hevelse, og øker sannsynligheten for kronisk betennelse, kariesangrep og annen tannskade. Ettersom visdomstenner er plassert helt bakerst vil også mange oppleve ubehag når de vokser frem, da det rett og slett ikke er plass til dem. Visdomstenner som vokser ut kan presse på andre tilstøtende tenner og medføre større feilstillinger på det øvrige tannsettet, de kan komme i klem eller vokse skeivt ut, de kan skape betennelse fordi det blir trangt i munnen, og kariesangrep er vanlig ettersom renhold blir vanskeligere.  

Gjennom livet opplever mange å få problemer med én eller flere av visdomstennene. Hvis visdomstennene kommer ut riktig posisjonert og det er plass til dem, kan de være et flott og funksjonelt tannsett. Men hvis de vokser frem med feiljusteringer eller det ikke er plass til dem, kan de forårsake alvorlige problemer og trekking (ekstraksjon) kan være nødvendig. Visdomstenner kan som oftest uproblematisk trekkes da de ikke er nødvendige for bitt og tyggefunksjon, gitt at man har et godt funksjonelt tannsett ellers.

Symptomer på problemer og betennelse i visdomstann

Ved fremvekst av visdomstenner, kan tannkjøttet bli ømt og sårt. Dette betyr ikke nødvendigvis at visdomstannen må fjernes, da ubehaget kan gi seg når tannen er vokst ut. I slike tilfeller bør man skylle med munnvann/fluorskyll og også bruke smertestillende som f.eks. ibuprofen og/eller paracetamol ved behov.

Om ømheten ikke går over og du opplever én eller flere av følgende symptomer, bør du undersøkes nærmere av en tannlege:

Mer sjeldne symptomer:

Behandling / trekking av visdomstenner

Visdomstennene må fjernes hvis de i dag forårsaker tannsykdom, eller at det er sannsynlig at de vil forårsake skade på øvrig tannsett, endre bittstilling eller medføre tannsykdom i fremtiden. Visdomstennene vokser ofte frem på skrå grunnet plassmangel, og gjerne halvveis dekket av tannkjøtt. Bakterier samles dermed på og rundt tennene, men også under tannkjøttet som dekker deler av tannen, og tannen bør dermed trekkes dersom smerter/betennelse ikke kan behandles eller kommer tilbake.

Dersom du mistenker at du har problemer med en visdomstann bør du oppsøke en tannlege snarlig. Om det går for lang tid og en infeksjon/betennelse utvikles, vil behandlingen bli mer omfattende enn om du hadde kommet når du oppdaget de første symptomene. Om visdomstannen er betent er det også mulig at du må behandles med antibiotika hvis din allmenntilstand er påvirket, før en trekking kan gjennomføres. En vond visdomstann bør alltid vurderes av tannlege og eventuelt behandles snarest mulig for å unngå at tannsmerten utvikler seg til en mer alvorlig tilstand.

Under en akutt undersøkelse av tannen vil tannlegen ta røntgen (gjerne OPG, panoramarøntgen) av tannen, tannroten og området rundt og så ta en vurdering av om tannen bør beholdes eller fjernes. Dersom en visdomstann gir smerter, er betent, legger press på nabotannen, er delvis dekket av tannkjøttet, eller om det oppdages dype hull i tannen, kan det bli aktuelt å fjerne den. Dersom det er behov for å behandle eller fjerne tannen vil du få utdelt et skriftlig kostnadsoverslag med informasjon om hvilken behandling som anbefales i ditt tilfelle. Kostnadsoverslaget samtykkes av deg før eventuelt videre behandling av tannen.

Jo yngre du er når visdomstennene trekkes, desto enklere blir inngrepet og jo mindre sannsynlig er det for komplikasjoner. Dette skyldes at kjevebeinet blir hardere med alderen, og tennene fester seg bedre jo mer røttene er ferdig utviklet.

Vi skiller mellom enkel- og kirurgisk trekking, begge behandlingene utføres på vår klinikk. Ved enkel trekking er tannroten ukomplisert, og tannen kommer enkelt ut. Ved kirurgisk trekking må tannlegen operere bort tannen. Ved kirurgisk trekking vil tannlegen åpne/løfte på tannkjøttet for å få godt innsyn, evt. fjerne litt bein og dele tannen, slik at tannen kommer enklere ut, og det skapes bedre forutsetninger for optimal tilheling. Kirurgisk trekking vil kreve en del mer arbeid, utstyr, assistanse og oppfølging av pasient. Uansett om tannen krever enkel eller kirurgisk trekking vil du få god lokalbedøvelse, slik at tannen blir fjernet helt smertefritt. For pasienter som frykter slike behandlinger (har tannlegeskrekk) er det også mulig med både premedisinering (beroligende medikament i tablettform før behandling) og evt lystgass under selve behandlingen som gjør at pasienten klarer å slappe av. Kostnaden ved kirurgisk trekking blir dermed noe dyrere.

En enkel trekking tar vanligvis i underkant av 30 minutter, mens en kirurgisk trekking tar opp mot 60 minutter avhengig av tannen. Når effekten fra bedøvelsen avtar, er det normalt å kjenne hevelsen og noe smerter og ubehag der tannen ble trukket. Ved å ta Ibuprofen og/eller paracetamol rett før behandlingen kan man dempe hevelse og smerter etterpå.

I noen spesielle tilfeller hvor tannen sitter ekstra dypt eller er svært komplisert å fjerne, kan visdomstennene dine kreve en henvisning til en spesialist i oralkirurgi for å få dem fjernet.

Potensielle komplikasjoner, smerter og ubehag etter en tanntrekking

Noe smerte/ubehag og hevelse er normalt etter tanntrekking. For å redusere ubehaget kan du bruke reseptfrie smertestillende tabletter. Tannlegen vil gi deg råd om hvordan du skal behandle såret og eventuelle smerter etter behandlingen, og følge deg opp ved behov.

Noen kan oppleve forbigående smerter, hevelse eller vond lukt etter trekking av visdomstann. Dersom du har fått trukket en visdomstann har du et åpent sår bakerst i munnen som trenger å heles for å unngå infeksjon som kan gi ytterligere komplikasjoner. Ofte kan det blø noen timer etter trekkingen, spesielt når bedøvelsen går ut. Dette er kroppens egen måte å rense såret og holde såret rent og fritt for bakterier. Tannlegen vil gi deg sterile kompress som du skal bite på for å redusere evt. blødning etter behandlingen. Det er viktig at du ikke skyller bort blodet, eller pusse eller pirke i hullet der visdomstannen tidligere satt, da dette kan føre til infeksjon og unødvendige plager.

Dersom du opplever mye blødning, hevelse, feber, sterk smerte eller vond lukt som vedvarer i munnen, kontakt tannlegen snarest for undersøkelse og behandling. I sjeldne tilfeller kan trekking av visdomstann (spesielt i underkjeven) gi infeksjon som vil forårsake sterke smerter, hevelse, feber og vond smak i munnen. En slik infeksjon kan oppstå dersom det beskyttende blodkoagelet i hullet der tannen tidligere stod forsvinner for tidlig og blottlegger beinveggene – noe som vil kjennes som store smerter som stråler opp mot øret. Ta kontakt med tannlege dersom du opplever slike komplikasjoner, da eventuelle infeksjoner er viktig å behandle raskt. I sjeldne tilfeller der mye hevelse og/eller høy feber oppstår, vil tannlegen skrive ut resept på antibiotika.

En sjelden bivirkning er forbigående nummenhet i tungen eller i underleppen. Dersom nerven får en skade under trekking, kan du miste følelsen i underleppen på den siden operasjonen har foregått. Dette er oftest forbigående på kort sikt, men kontakt gjerne tannlegen om du opplever slike symptomer.

Etterbehandling – tips etter en tanntrekking

Priser og refusjon på trekking av visdomstann

Pris

Pris for å trekke en visdomstann er avhengig om det er en enkel trekking eller en kirurgisk fjerning. Se vår prisliste for detaljer. Kirurgisk trekking av visdomstenner koster mer da mye mer utstyr og tid kreves. Pris på fjerning av en visdomstann vil også avhenge av røttene på tannen, eller om tannen ikke er brutt helt frem. Våre tannleger vil alltid gi deg et kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, med pris på hvilken type trekking det er behov for, før du bestemmer deg for å gå i gang med behandling. Her kan du lese mer om våre priser.

Refusjon i forbindelse med kirurgisk fjerning av visdomstann

HELFO gir noe støtte ved kirurgisk fjerning av visdomstenner. Våre tannleger har direkteoppgjør med HELFO og vil hjelpe deg med refusjonssøknaden. Du betaler kun en egenandel til oss ved kirurgisk trekking.

Gjør det vondt å trekke ut visdomstann?

Tannlegen vil alltid gi godt med bedøvelse i området hvor visdomstannen sitter, ved å injisere lokalbedøvelse. Etter at lokalbedøvelsen er satt, bør du ikke oppleve noe vesentlige ubehag under trekkingen. Du kan forvente noe ubehag i dagene etter behandlingen når tannkjøttet gror og vi anbefaler da at du tar smertestillende i løpet av denne tiden for å lindre ubehaget. Tannlegen din vil gi deg råd om hvilke smertestillende du bør ta og hyppigheten av dette.