DSC04264

Har du tannlegeskrekk eller er du redd tannbehandling?

Er du en av mange som lider av tannlegeskrekk?

En av de vanligste årsakene til at man unngår eller utsetter å gå til tannlegen er frykt eller ubehag assosiert med tannlegebesøket. De færreste liker å gå til tannlegen, men de fleste klarer å gjennomføre behandlingen/undersøkelsen uten store problemer.

For de som har stor grad av tannlegeskrekk (odontofobi) er det derimot annerledes. Da kan man plages av angst, anspenthet, svetting, kvalme, hjertebank og pusteproblemer bare ved tanken på å gå til tannlegen. Undersøkelser viser at så mange som 5-10% av den voksne befolkningen i Norge unngår regelmessig besøk hos tannlegen grunnet angst for tannbehandling.

I de mest alvorlige tilfellene av tannlegeskrekk vil man unngå tannlegebesøk selv om tenner knekker, og/ eller om man har kraftige smerter eller infeksjoner i munnhulen. Har man tannlegeskrekk vil det derfor kunne gå utover livskvaliteten. Ofte er tannlegeskrekk knyttet til egne negative opplevelser  hos tannlegen i ung alder, eller til negative opplevelser blant nære relasjoner ved at for eksempel tannlegeskrekken har ‘gått i arv’ fra foreldre med sterk frykt for tannlegen. Fellesnevneren for slike negative opplevelser er gjerne en kombinasjon av frykt for smerte og opplevelse av tap av kontroll i situasjonen.

Anbefaling/ Hvordan behandler vi pasienter med tannlegeskrekk?

Det første steget vil alltid være å ta kontakt med en tannlege/tannklinikk. Dersom du opplever uro i forhold til et besøk hos tannlegen oppfordrer vi deg til å dele denne informasjonen med oss i god tid før du kommer. På den måten kan vi enklere tilrettelegge behandlingen/førstegangskonsultasjonen.

Hos oss kan man begynne med en e-konsultasjon/videokonsultasjon med tannlegen dersom man ønsker dette. Man kan også komme til klinikken for en konsultasjon hvor man kun prater med tannlegen, uten å få gjort noen form for undersøkelse/behandling. Å sette av god tid til å bli kjent og utføre en stegvis tilvenning til behandling hvor pasienten opplever kontroll i situasjonen, kan være en effektiv måte å behandle tannlegeskrekk. En deler da tannlegebesøket opp i mindre deler, hvor hvert trinn skal beherskes før man går videre til neste. På denne måten vil man kunne oppleve kontroll og mestring, og etter hvert være i stand til å gjennomføre tannbehandling.

Ved behov kan vi tilby beroligende medisin eller lystgass under behandling (dette må avtales i forkant). Tannlegene Arne-Henrik Finnanger og Fredrik Holthe har tilleggsutdannelse/autorisasjon i bruk av lystgass i behandlingssituasjoner. Lystgass er en form for våken narkose. Lystgass vil dempe fysisk og psykisk uro i kroppen. Dette kan være et godt hjelpemiddel dersom man har en generell redsel for tannbehandling, har generell sprøyteskrekk eller kraftige brekningstendenser. Lystgass er nærmest luktfri og tilføres gjennom en nesemaske. Det kan også være fint å ha med følge under tannlegebesøket, gjerne en du opplever som en god støttespiller ellers i hverdagen.

TOO-tannbehandlerteam for pasienter med sterk tannlegeangst/odontofobi

Våre tannleger er del av et lokalt TOO tilbud og er kurset i tilrettelagt tannbehandling for pasienter med sterk angst relatert til tannbehandling (odontofobi) eller som har vært utsatt for tortur eller overgrep.

Om TOO: Hver helseregion har opprettet spesialiserte team som behandler pasienter med odontofobi. Teamene består av psykolog, tannleger og tannhelsesekretærer, og er organisert av Tannhelsetjenestens kompetansesentre. Behandlingsmålet for teamene er å behandle pasientenes angst i tannbehandlingssituasjonen slik at de blir i stand til å mestre tannbehandling hos vanlig tannlege. Les gjerne mer her: https://www.tkmidt.no/too