Estetisk Tannbehandling

På denne samlesiden for estetisk tannbehandling (også kjent som kosmetisk tannbehandling) har vi skrevet litt om alle behandlingsformene vi tilbyr som endrer tennenes utseende.

Tannfasetter / skallfasetter

Tannfasetter, også kjent som porselensfasetter, porselensfasader, skallfasetter, komposittfasett eller veneer. Dette er et tynt skall som festes på tannens/tennenes synlige forside. Skallfasetter brukes for å bedre tennenes form, farge, plassering eller overflate. De etterligner naturlige tenner og gir en jevn tannfasade.

Tannfasetter vil skjule den underliggende tannen helt og kan stort sett anvendes for alle estetiske problemstillinger, som:

 • Misfarget emalje på feks fortenner
 • Skadet eller (ned)slitte tenner
 • Ujevne tenner eller sjenerende mellomrom /gliper mellom tenne
 • Skjeve tenner (tenner som kun er skjeve bør som regel behandles med tannregulering som Invisalign, les mer her)

Slike tannfasetter gir en total makeover av tennene, og får dem til å se friskere, større og hvitere ut. Selve tannfasetten/skallet som festes på tannen, er spesialtilpasset hver enkelt pasient, og går hele veien fra tannkjøttskanten og ned til enden på tannen. Skallfasetter anvendes gjerne for å skjule misfarging, nedslitte tenner, ved ujevn tannplassering eller tannform, uønskede mellomrom, gliper og åpninger som skal tettes, sprekker eller slitte fortenner, eller ved ønske om større og hvitere tenner («Hollywood-smil»).

Fargen og formen på porselensfasaden lages slik pasienten ønsker det. Skallfasetter kan enten produseres av porselen (porselensfasetter) eller som komposittfasetter (samme materiale som ved fyllinger/tetting av hull).  Egenskapene til porselenet gjør at det estetiske resultatet blir veldig likt en naturlig frisk og hvit tann. Porselensfasetter er betydelig mer holdbare enn komposittfasetter, da de varer ca 7-15 år, og spesialproduseres av tannteknikere. Slike porselensfasader kan gi pasienten større og hvitere tenner, og vil samtidig ta til seg minimalt med misfarging fra for eksempel rødvin og farget mat, slik at tennene holder seg hvite i lang tid.

En komposittfasett (plastfasett) fremstilles av tannlegen selv, og er et betydelig rimeligere alternativ enn porselensfasetter, og med betydelig kortere holdbarhet (2-5 år) kan komposittfasetter over tid resultere i en høyere sluttkostnad dersom behandlingen må gjentas flere ganger. Fordelen med komposittfasett er at den i minimal grad påvirker den naturlige tannstrukturen og det er en rask behandling hvor du kan få ‘nye’ tenner samme dag.

Dersom du vurderer tannfasetter anbefaler vi at du bestiller en time hos oss, hvor tannlegen vil gi deg all informasjon og eventuelle anbefalinger med prisestimat på ulike typer behandlinger.

Pris vil variere avhengig av valg av antall fasetter, materiale og metode. Generelt vil prisen for å få satt inn porselensfasetter ligge på rundt 6000-8000 kr per tann avhengig av antall tenner som behandles, mens prisen for plastfasetter (komposittfasetter) ligger på ca 800-2000 kr per tann (avhengig av antall og hvor omfattende oppbygging det er behov for). Noen pasienter kan ha krav på stønad fra HELFO til behandlingen, og våre tannleger har direkteoppgjør med HELFO. Dersom du har krav på en slik refusjonsordning, vil tannlegen opplyse deg opp dette ved din første konsultasjon.

Dersom du har mistet/trukket enn tann og ønsker å erstatte en tapt tann, vil tannimplantater eller tannbro være løsningen fremfor fasetter.

Tannerstatning / tannkrone, krone

Krone er en type tannerstatning som benyttes der tannen er så ødelagt at hele den synlige delen av tannen må erstattes. Krone er en behandling som benyttes for å reparere svært skadde tenner, typisk som følge av brudd eller store kariesangrep. Kroner i hel porselen brukes for det meste i dagens behandlinger. Dette er et alternativ til vanlig fylling dersom skaden anses å være for komplisert å reparere med vanlig fyllingsteknikk.  Behandlingen går ut på at den aktuelle tanna slipes til en mindre størrelse, slik at en kunstig keramisk krone får plass oppå/utenpå tanna. Denne kronen fremstilles av tanntekniker og gjøres mest mulig naturlig med tanke på form og farge. Fremstillingsprosessen tar typisk 10-14 dager. I mellomtiden får pasienten en midlertidig krone som tannlegen fremstiller. Til slutt limes den permanente kronen fast på den gjenstående tanna. Dette vil kunne styrke en svak tann og til en viss grad forhindre nye kariesangrep. En annen fordel er at kroner ofte er et naturlig og estetisk alternativ til fyllinger og at de holder på fargen bedre siden materialet er mindre utsatt for misfarginger.

En tannerstatning utføres i tre steg:

 1. Tannlegen må først fjerne ødelagt tannsubstans og forme tannen så den kan gi feste for en krone. Det tas avstøpninger av den preparerte tannen, nabotennene og motstående kjeve for å sikre perfekt passform av kronen. Tannen blir dekket av en midlertidig krone som skal beskytte behandlingsflaten i de dagene det tar å lage den permanente kronen.
 2. Den permanente kronen blir laget ferdig på et tannteknisk laboratorium på basis av avstøpningene i løpet av noen dager
 3. Kronen limes/sementeres så på plass av tannlegen.

En krone er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning. Den er noe kostbar, men allikevel kostnadseffektiv på grunn av overlegen holdbarhet. Kronen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men i overgangen til tannroten kan det oppstå tannråte. Dette er for øvrig sjeldne tilfeller, men det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll.

Tannbro

En bro erstatter en eller flere tapte tenner og sitter permanent fastlimt på tennene rett ved siden av den tapte tanna. Den oppleves svært likt som det å ha egne tenner. Prinsippet er det samme som for krone (se over), men her slipes som regel to eller flere tenner for å støtte den nye tanna. Broen fremstilles av en tanntekniker, og i mellomtiden setter tannlegen på midlertidige kroner eller en midlertidig bro på de slipte tennene. Produksjonstiden på en bro er som regel 10-14 dager, men her kan man ofte velge å la den midlertidige broen stå over lengre tid (1-3 måneder) dersom tannen som skal erstattes er nylig trukket, for å la tannkjøtt og kjevebein gro fullstendig før den endelige broen festes på plass.

Broer er gunstige løsninger spesielt dersom tennene ved siden av en luke er svekket som følge av store fyllinger eller brudd, og broen kan da bidra til å stabilisere disse.  Bro kan også være førstevalg dersom benforhold eller andre faktorer vanskeliggjør implantat. Bakdelen med bro er at flere tenner er involvert i behandlingen og derfor øker risikoen for komplikasjoner noe. Dermed er det viktig at støttetennene undersøkes nøye før behandling og at gode renholdsrutiner opprettholdes. Dersom flere tenner mangler, kan tannlegen bygge opp en tannimplantatstøttet bro, hvor broen festet til implantater på hver side. Behandlingen krever altså at det må være en tann (eller implantat) som kan tjene som brukbart feste på hver side av det tannløse partiet. Selve broen består av keramisk materiale (ofte porselen).

Fremgangsmåte:

 1. Tannlegen former tennene som grenser til det tannløse partiet slik at de egner seg som feste for broen. Deretter tas avstøpninger av hver kjeve, som sendes til et tannteknisk laboratorium. Arbeidsflaten blir dekket av en beskyttende midlertidig fylling, bro eller plasttann.
 2. Broen blir laget i løpet av 10-14 dager på et tannteknisk laboratorium.
 3. Broen limes/sementeres til de preparerte tennene av tannlegen.

En bro er som regel en meget sterk og holdbar tannerstatning, og er derfor en relativt kostbar løsning. Men en bro blir likevel ofte foretrukket fordi den har god holdbarhet, og fordi alternativet er enten protese eller tannløshet. En bro gir et kosmetisk meget bra resultat, og oppleves svært nær det å ha egne tenner. Broen i seg selv er oftest nesten uslitelig, men det svake punkt er overgangen til tannroten der broen er festet, hvor det er fare for tannråte. Det er viktig at dette oppdages og behandles tidlig. Følg derfor de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll og vedlikeholdsrutiner.

Implantater

Tannimplantater erstatter manglende tenner, og gjenoppretter et naturlig smil og god bittfunksjon. Dette er i dag en vanlig behandling med svært gode prognoser. Implantat erstatter en eller flere tapte tenner i sin helhet, dvs både den synlige kronedelen og roten. Tannimplantat består altså av to deler, én del som utgjør tannroten og én som utgjør tannkronen. Delen for tannroten festes i kjevebenet og den andre delen festes oppå. Dersom du mangler en eller flere tenner, kan tannlegen erstatte disse ved å kirurgisk operere kunstige røtter i titan (tannimplantater) ned i kjevebenet hvor den tidligere tanna har stått. Tannimplantatet (den kunstige tannroten) vil etter hvert gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for ny tannkrone eller bro. Tannkronen eller tannbroen skrues fast på tannimplantatet når implantatet har grodd fast i benet og er stabilt. Den kunstige tannen er laget av titan og porselen og skrus fast i implantatet slik at den kan fjernes ved behov senere hvis justeringer trengs, om tannen må byttes eller dersom implantatet skal utvides til en implantatbro.

En implantatbehandling utføres i tre steg:

 1. Tannlegen din undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene med deg.
 2. Selve innsettingen er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil gro rundt implantatet og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar to til tre måneder. Tannlegen vil tilpasse en midlertidig tann til deg i denne perioden, slik at ingen kan se at du er under behandling.
 3. Etter 2 til 3 måneder festes den nye tannkronen (evt. bro/ protese) på implantatet.

Implantatbehandling er mer tidskrevende enn andre tannerstatninger siden kjevebenet og tannkjøtt må gro mellom hvert trinn. Typisk behandlingstid fra at tanntrekking til ferdig implantat er 5-6 måneder. Dersom det dreier seg om å erstatte tenner som har vært manglende over lang tid, går det som regel noe forter å få et implantat på plass. Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for behandlingen, og i behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.

Dersom kjevebenet ikke er tilstrekkelig for denne behandling så kan tannlegen ofte utbedre dette ved å bygge på med kunstig benmasse og/eller bentransplantasjon. Dette er noe mer kostbart og tilhelingstiden blir forlenget noe. Noen ganger må en slik oppbygging gjøres i forkant av at implantatet festes i kjeven, andre ganger gjøres det samtidig. Dette vil avhenge av volumet på kjevebenet før behandlingen startes. Implantatbehandling utført etter våre behandlingsrutiner har en meget god langtidsprognose og fungerer svært bra i mange år. Det forventes imidlertid at selve tannkronen/tannbroen på toppen av implantatet kan slites (tilsvarende som egne tenner) og dermed kan ha behov for omgjøring etter 12-20 år. Implantatbehandling gir et svært godt langsiktig resultat, både estetisk og funksjonelt. Det er i midlertidig viktig at behandlingen følges tett opp av tannlege/tannpleier, og pasienten følger de råd som gis av behandler med hensyn til renholdsrutiner og vedlikehold. Vi anbefaler grundig tannbørsting 2 ganger daglig i 2 minutter med fluortannkrem, samt bruk av implantattråder eller mellomromsbørster som gjør det rent helt nede ved tannkjøttskanten og rundt implantatskruen.

Pasienter som ønsker implantat trenger først en grundig undersøkelse for å se om dette er en egnet/anbefalt behandling. Dersom implantat ikke er mulig/frarådes så kan man ofte ty til andre løsninger, men disse vil ikke alltid oppleves som like naturlige og brukervennlige.

Verdt å notere er at implantat i noen tilfeller dekkes delvis av Helfo, typisk dersom tenner er tapt som følge av tannkjøttsykdom. For å utløse Helfo-refusjon må selve implantatkirurgien utføres av en oralkirurg eller tannkjøttspesialist. Vi vil da henvise til vår samarbeidende kirurg/spesialist for å få operert inn tannimplantatet (roten) og resten av behandlingen fullføres av oss når implantatet er på plass.

Proteser

Proteser er den tradisjonelle erstatning for manglende tenner.

En vanlig protese er bygget opp av en basis av tannkjøttfarget plast som formes etter en avstøpning av kjeven/ganen. På denne basisen monteres plast eller porselenstenner.

Protesen holdes primært på plass av god passform, evt med tillegg av en tyktflytende masse. Dersom pasienten fortsatt har tenner der protesen skal festes, vil protesen festes med stål- eller plastbøyler til tilstøtende tenner.

Fordelen er lav pris, god holdbarhet og for mange akseptabel funksjon.

Protese gir tyggefunksjon, men mange opplever protesen som et fremmedlegeme i munnen som må tilvennes. Opplevelse av mat blir noe endret (smak, temperatur og konsistens) ved at deler av munnhulen er dekket av et fremmed materiale.

Flere kan opplever at talen midlertidig vil endres, men en godt tilpasset protese vil dette være et forbigående problem.

Et tilbakevendende problem er at protesen blir løs. Dette problemet har en sammensatt årsak. Kjevens naturlige form har blant annet sammenheng med den punktvise belastning normale tenne gir kjevebenet. En protese har ikke kontant med kjevebenet og dermed endres kjeven gradvis. Over år vil kjevebenet bli tilbakedannet, minske i høyden og bli mindre markert. En protese vil gradvis få dårligere passform, og dermed dårligere feste. Før eller senere må en protese bygges om, eventuelt lages helt på ny, når passformen er blitt for dårlig.

Et alternativ til proteser er implantater og implantatbro (se avsnittene «Implantater» og «Bro» for disse behandlingsmetodene). For protesebærere som har problemer med underkjeveprotese, har det nå kommet nye regler om stønad. For disse pasientene vil to implantater, ny over- og underprotese, innebære en egenandel på 5 000-10 000,- hvor Helfo dekker opp til 80-90% av behandlingskostnaden. Snakk med tannlegen om nøyaktig prisoverslag.