Dsc09426

Behandlinger

Tannlegebehandlinger er medisinske prosedyrer som utføres av tannleger for å opprettholde, gjenopprette eller forbedre pasientens munnhelse.


Våre behandlinger

Tannhelsesjekk/ undersøkelse

For å ivareta en sunn tannhelse og beholde friske tenner, er det viktig at du tar godt vare på tennene dine. Jevnlige undersøkelser med rens og fjerning av tannstein vil bidra til å forebygge tann- og tannkjøttsykdommer, og oppdage eventuelle kostbare og alvorlige sykdommer på et tidlig stadium

Rutinemessig tannundersøkelse koster kr 1090,-
(velkomsttilbud for nye pasienter: kr 590,-)

Konserverende behandling

En tann består av emalje, dentin og pulpa. Hull i tennene oppstår når bakterier danner plakk på tennene, og tar til seg næring fra maten vi spiser. De produserer en syre som løser opp tannsubstansen og danner hull.

Blir hullene for store må man utføre Fyllingsterapi ved å fjerne det ødelagte materialet og erstatte det med en komposittfylling.

Dersom du lurer på om du trenger fyllingsbehandling, kan du bestille time til vanlig undersøkelse hos hos (tilbud til nye pasienter: kr 590,-) slik at tannlegen kan avdekke videre behandlingsbehov.

Er du usikker kan du ringe oss på telefon 909 00 909

Tanntrekking

Når en tann er så ødelagt at den ikke kan repareres på noen god måte, må den trekkes for å unngå infeksjon og smerter. Store kariesangrep og betennelse i tannkjøttet er de vanligste årsakene til at tanntrekking blir utført. Tannlegen gir deg alltid godt med bedøvelse og inngrepet er normalt helt smertefritt.

Noen ganger sitter tannen så godt fast i kjevebeinet at tannen ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette gjelder spesielt visdomstenner i underkjeven. I tillegg kan tannen i noen tilfeller være godt skjult av tannkjøttet som ligger over. I slike situasjoner gjør man da en kirurgisk tanntrekking. Da fjernes noe av tannkjøttet rundt tannen, og tannlegen borrer litt rundt tannen for at man lettere skal kunne komme til. Dersom tannen er vanskelig å få ut i en hel del, deles den opp i biter for så å fjernes. Ved slike inngrep kan det være aktuelt å sy noen sting som fjernes etter ca. en uke. Det er vanlig å ha litt smerter noen dager etter operasjonen, men ved hjelp av smertestillende tabletter fra tannlegen vil smertene i ettertid være minimale.

Ønsker du å bestille time til tanntrekking må du ringe oss på telefon 909 00 909

Rotfylling

Tannen får sin næring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen vil resultere i tanntrekking eller rotfylling.

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

 1. Den sentrale kanalen i tannen renses grundig, via en åpning i tannkronen
 2. Deretter fylles den rensede kanalen med en bakteriedrepende substans
 3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt. Rotfyllingsprosessen tar for øvrig lang tid og må vanligvis utføres ved flere besøk hos tannlegen, før tannen endelig er ferdigbehandlet. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen.

I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en betennelse i rotspissen av en rotfylt tann. Betennelsen kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen, og gir lokal ømhet i kjeven. Tilstanden krever behandling av tannlege.

Time til rotfylling kan bestilles via telefon 909 00 909

Tannbleking

For å bevare hvite tenner gjennom livet, vil de fleste ha behov for tannbleking med derpåfølgende oppfriskning annenhvert/
tredjehvert år.

Vi er opptatt av å gi deg den beste, sunneste og riktige behandlingen. Trondheim Tannlegesenter følger selvsagt de til enhver tid gjeldende retningslinjer for tannbleking. Derfor blir tannbleking utført hjemme hos pasienten med blekeskinner tilpasset pasienten ved hjelp av avstøpning av pasientens tenner. Vi selger derfor også kun lovlig blekemiddel med korrekt styrke og konsentrasjon.

Usynlig tannregulering

Med Invisalign slipper du stålbrackets og synlig metall. Invisalign-behandlingen er bare en serie gjennomsiktige skinner som settes på tennene. Regulering som togskinner i munnen hører til fortiden – å smile med et hvitt pent smil gjennom hele behandlingsprosessen er nåtiden.

Du kan bestille konsultasjon med informasjon om behandling, pris og vurdering av alternativ behandling ved behov for tannregulering.

Varighet: 20 min

Pris: kr 490,-

Estetisk tannbehandling

Estetisk tannbehandling er en samlebetegnelse for alle behandlingsformer som endrer tannens fysiske utseende, som f.eks: tannfasetter, tannbro, implantater m.m.

Førstegangskonsultasjon inkluderer røntgen av tennene dine samt informasjon om ulike behandlingsalternativer og priser.

Varighet: 40 min

Pris: kr 490,-

Tannlegeskrekk

Er du en av mange som lider av tannlegeskrekk?

En av de vanligste årsakene til at man unngår eller utsetter tannlegebesøket er frykt eller ubehag assosiert med tannlegebesøket. De færreste liker å gå til tannlegen, men de fleste klarer å gjennomføre behandlingen/undersøkelsen uten store problemer.

Bedøvelse

Vi kan gi deg bedøvelse helt uten smerter fra nålestikket. Bedøvelse kan settes direkte på behandlingsstedet og/eller langs nerven som fører til behandlingsstedet. Dine egne ønsker sammen med tannlegen avgjør hvilken metode som skal brukes.

Det finnes ulike medikamenter som har forskjellige kliniske effekter, og tannlegen må velge den bedøvelsestypen som er best til den aktuelle behandlingen.

Moderne bedøvelsesmidler er effektive og gir som regel fullstendig smertefrihet under inngrepet. Det er teknisk mulig å sette bedøvelse helt uten smerter ved en trinnvis teknikk. Man starter da med å anbringe bedøvelsesvæske eller gelè utenpå slimhinnen. Deretter bedøves de ytterste lagene før de dypere. Bedøvelsen brer seg smertefritt noen millimeter for hvert trinn. Teknikken krever tid og samarbeid mellom pasient og tannlege.

Det er viktig at du gir uttrykk for smerte, og at du gir tilbakemelding dersom du ikke skulle få tilstrekkelig smertedekning.

Kjeveleddslidelser

Tall viser at 1 av 5 personer kan ha kjeveleddslidelser som forårsaker kjevesmerter, hodepine, nakkesmerter og depresjonslignende symptomer.

Kjeveleddslidelser eller Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en velkjent tilstand for tannleger, men ikke alle pasienter som plages av symptomer som øresus, svimmelhet, hodepine og/eller smerter i ansikt, rygg og nakke er klar over at problemet kan sitte i kjeveleddet. Sammenhengen mellom TMD og stress, angst eller depresjon kan også gjøre det vanskelig å skille mellom årsak og symptom, og feildiagnostisering er vanlig.

Det finnes flere typer tiltak og behandlingsmetoder for å bli kvitt problemet. Kognitiv terapi, psykologi og stressbehandling er en innfallsvinkel. Fysioterapi med muskulær behandling og kjeveøvelser en annen, mens tannleger i første rekke ville tenkt bittskinne og eventuelt operasjon. Ofte vil pasienter ha godt utbytte av et flerfaglig samarbeid for å bli kvitt problemene.

Tannkjøttsykdom/Periodontitt

Har du et tannkjøtt som blør, eller puss som siver ut av en tann? Mistenker du betennelse i en tann eller tannkjøttet? Da bør du oppsøke en tannlege så snart som mulig. Om du har en tannkjøttsykdom er det viktig å få hjelp på et tidlig stadium for å unngå at tennene løsner og faller ut. En tannlege kan finne ut av årsaken til blødning i tannkjøttet, og andre tannkjøttplager som betennelse. Dersom du får påvist tannkjøttsykdom (periodontitt) har du rett til refusjon for dine tannlegeutgifter fra HELFO.

HVA ER TANNKJØTTSYKDOM (PERIODONTITT/PYREA, GINGIVITT)

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet som oppstår når bakteriebelegg brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet. Symptomene kan være moderate som dårlig ånde, rødt og hovent tannkjøtt eller blødninger, men gingivitt oppdages som regel først av tannlegen. Gingivitt kan behandles, men ubehandlet gingivitt kan utvikle seg til periodontitt.

Periodontitt forårsakes i likhet med gingivitt av at bakteriebelegg brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet, men denne betennelsen rammer fibrene som fester tennene til kjevebenet og ikke bare tannkjøttet. Periodontitt fører til en gradvis reduksjon av tannens feste til kjeven og i verste fall kan tannen løsne. Periodontitt kommer snikende og har ofte færre synlige symptomer enn gingivitt. Ødeleggelsen fra periodontitt kan gå så langt før man oppdager sykdommen at det første symptomet vises ved en eller flere løse tenner. Sykdommen er i de fleste tilfeller mulig å behandle, men periodontitt kan blusse opp igjen selv etter at den er behandlet dersom pasienten ikke opprettholde gode rutiner for munnhygiene etter behandling.

Periodontitt/Pyrea er en fellesbetegnelse på fagspråk for ulike varianter av tannkjøttsykdommer. En tannkjøttsykdom kan ramme alle. Ofte oppstår det med alderen og forekommer hyppigere jo eldre vi blir. Tannkjøttsykdommer er mye mer utbredt nå enn før. I hovedsak skyldes dette høyere levealder, men det finnes også aggressive varianter av sykdommen som rammer unge mennesker så tidlig som i 20-30-årene. Dersom man bruker forebyggende medisiner daglig, som blodfortynnende, kolesterolsenkende og blodtrykksmedisin, er det også større sannsynlighet for å utvikle tannkjøttsykdom. Det er viktig å oppsøke en tannlege så fort du mistenker tannkjøttsykdom, slik at din tannlege kan stille rett diagnose og starte på en tilpasset behandling så tidlig som mulig dersom du får påvist tannkjøttsykdom. Da vil det være gode mulighet for å unngå å miste tennene.

Utfordringen med tannkjøttsykdommer generelt er at det er krevende å oppdage og dermed få stilt rett diagnose. Sykdommen vil utarte seg forskjellig fra pasient til pasient, avhengig av kjønn og alder. Får du som pasient rett diagnose og tilpasset behandling på et tidlig stadium, er det gode sjanser for at du får beholde tennene lenge. Våre tannpleiere og tannleger har lang erfaring og svært god faglig kompetanse på dette fagfeltet, og kan hjelpe deg til en rask behandling.

HVA FORÅRSAKER TANNKJØTTSYKDOMMER

Rundt hver tann er det en lomme av tannkjøtt. I denne lommen finnes det flere hundre skadelige bakterietyper som utsondrer stoffer og bakteriebelegg som brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet og som svekker tannfestet. Hvi du lar sykdommen gå for langt uten å behandle den, blir selve kjevebeinet rundt de angrepne tannrøttene ødelagt av betennelsen, og som resultat blir tannen løs og må trekkes.

Felles for alle typer tannkjøttsykdommer er at det rammer vevet rundt tannen, uavhengig av om man alltid har hatt sterke tenner og lite hull. Sykdommen kan ta tid å oppdage og vil utarte seg forskjellig fra person til person. Periodontitt forårsakes av spesielle bakterier som de fleste av oss har i munnhulen, men det er bare hos noen enkelte at det utvikler seg til sykdom. Tilstanden utvikler seg gradvis og langsomt, og ofte uten noen form for smerter, hevelse, eller blødning i startfasen. Det kan dermed være vanskelig for pasientene å vite når det er på tide å oppsøke en tannlege for plagene. Det er nettopp derfor er det så viktig å oppsøke en tannlege regelmessig for å undersøke den generelle tannhelsen, og å eventuelt avdekke og behandle en tannkjøttsykdom.

SYMPTOMER

Ofte rammer tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) vevet rundt en eller flere tenner. Sykdommen kan ramme alle, selv personer med friske tenner helt uten hull. I enkelte tilfeller kan tannkjøttsykdommen føre til tydelige symptomer som blødninger, dårlig ånde og dårlig smak i munn. Ikke alle opplever blod eller ømhet fra tannkjøttet, og enkelte opplever ingen eller få symptomer i starten. Fordi symptomene er så uklare og gjerne få i starten, kan det dessverre ofte ta lang tid før pasientene oppsøker en tannklinikk for å få hjelp. Senere i utviklingen kan symptomene være mer synlig som at tenner flytte på seg eller ‘vandrer’, men da kan det også være for sent å redde tennene som er angrepet. I verste fall kan tannkjøttsykdommen svekke tannfestet og føre til tannløsning slik at tenner må trekkes. Dermed er det viktig å ikke gå lenge med symptomer uten å få det sjekket hos en tannpleier/tannlege. Derfor er det anbefalt med årlige tannlegeundersøkelser for å få avdekket eventuelle tannkjøttsykdommer så tidlig som mulig.

Du kan selv være oppmerksom på følgende symptomer, og ta kontakt med en tannlege dersom du opplever:

 • Vedvarende dårlig ånde og dårlig smak i munnen
 • Blødning fra tannkjøttet (gingivitt) ved tannpuss, eller blod fra tannkjøttet når man spiser for eksempel et eple eller annen hard mat
 • Ømt tannkjøtt
 • Forandring i tannkjøtt (tannkjøtt som kryper oppover)
 • Puss eller materie/ betennelsesvæske som siver ut fra en tann
 • Tenner som er løse eller flytter på seg (‘vandrer’)

SPESIELT UTSATT PASIENTGRUPPE

Tannkjøttsykdommer kan oppstå som følge av dårlig tannhelse, immunsystem, medisinbruk og genetikk.

Selv om tannkjøttsykdom kan ramme alle, er enkelte pasientgrupper mer utsatt. De aller fleste tannkjøttsykdommer oppstår som følge av utilstrekkelig renhold av tennene, og ses ofte i sammenheng med røyking. Eksempler på personer som hyppigere opplever å få tannkjøttsykdom er også diabetikere og personer som benytter enkelte forebyggende medisiner som blant annet blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner, blodtrykksmedisin eller medisiner mot epilepsi. Dersom du bruker slike medisiner må du derfor informere din tannlege om dette.

Verdt å merke seg:

 • Diabetikere er mer utsatt for tannkjøttsykdommer
 • Blodfortynnende medisiner gjør behandlingen vanskeligere på grunn av fare for økt blødning
 • Røyking fremmer beinsvinn i kjevene, og svekker immunforsvaret. Det gjør tilstanden av en tannkjøttsykdom mer alvorlig. Behandlingen vil heller ikke virke like effektivt på røykere
 • Enkelte forebyggende medisiner mot blant annet høyt blodtrykk og epilepsi kan medføre at tannkjøttet vokser mer enn det skal, noe som gjør det svampete og at det vokser nedover tennene. Denne tilstanden kalles LIGO (legemiddelindusert gingival overvekst). Det er derfor viktig å informere din tannlege om du bruker slike medisiner, og sørge for å opprette dialog og samarbeid mellom din fastlege og tannlege

DIAGNOSTISERING

Vår tannklinikk har moderne utstyr og spesialinstrumenter som kan avdekke tannkjøttsykdom (periodontitt). Vi benytter digital røntgenundersøkelse under alle undersøkelsene/konsultasjonene for å kunne avsløre eventuelle sykdommer i og rundt tannkjøttet. En erfaren tannpleier eller tannlege kan ut fra røntgenbilder etter en helt vanlig undersøkelse diagnostisere tannkjøttsykdom ved å kartlegge om det er oppstått tap av ved og bein rundt en angrepet tann. Noen ganger tas et par bakterieprøver. Påviser tannlegen eller tannpleieren periodontitt, måles avstanden mellom tannkjøttskanten og kjevebenet for å finne ut om noe av kjevebenet har gått tapt. Tapt kjeveben kommer ikke tilbake, men med riktig behandling kan utviklingen stabiliseres slik at ikke mer kjeveben brytes ned.

BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOMMER

Dersom det blir påvist periodontitt vil alt bakteriebelegg fjernes fra tannroten under tannkjøttet med spesialinstrumenter. Dette gjøres i flere omganger. Under en periobehandling renses lommene rundt tannfestet med spesialinstrumenter så sykdommen kontrolleres og ikke kommer tilbake. Denne behandlingen har ingenting med karies å gjøre, og er en helt annen behandling enn plombering/fylling av hull.

Svært utsatte tenner må ofte trekkes, dette til tross for at det ikke er store smerter. Dersom tannkjøttsykdommen har kommet veldig langt i prosessen hender det at det må utføres kirurgiske inngrep for å stanse infeksjonsspredningen. Disse inngrepene utføres av en tannlege eller en spesialist på periodontale sykdommer (periodontist). Antibiotika er også noen ganger nødvendig og effektivt for å dempe betennelsen.

Ved tap av tenner som påvirker bittfunksjonen eller estetikk, kan pasienten velge å få satt inn tannerstatning. Ofte vil man da benytte seg av en tannbro eller implantatbehandling, som rehabiliterer bittfunksjonen funksjonelt og estetisk. Dersom tanntap som følge av periodontitt skal erstattes med implantater, må kjevebenet være sterkt nok og sykdommen være ferdig behandlet. Tåler ikke kjevebenet innsettelsen av en skrue som et implantat krever, kan det gjennomføres kirurgisk benoppbygging av kjevebenet eller framstilling av en tradisjonell tannprotese eller tannbro. En tannbro eller tannprotese består av flere sammenkoblede tannkroner. Førstnevnte festes på egne, gjenstående tenner, mens en tannprotese festes i et underlag som legges over gummen. Les mer om tannerstatninger på vår nettside.

Gjennom behandlingen vil din tannpleier eller tannlege gjenopprette din periodentale helse, og også minimere risikoen for at tannkjøttsykdommen igjen oppstår.

FOREBYGGENDE BEHANDLING OG OPPFØLGING

Din egenhygiene er den viktigste forebyggende behandlingen. Puss tennene grundig morgen og kveld. Sørg for å pusse alle tennenes flater rene for bakteriebelegg, men ikke puss for hardt. Bruk deretter mellomromsbørster for å fjerne bakteriebelegg og matrester som ligger mellom tennene. Bruk tanntråd eller tannstikker for å rense mellomrommene mellom tennene som er for små til at mellomromsbørsten kommer til.

Det er viktig å følge de råd og instrukser tannlegen gir for å unngå å utvikle tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea), men også får å unngå at infeksjonen blusser opp igjen. Som forebyggende behandling er det viktig med regelmessige kontroller og undersøkelser hos tannlegen eller tannpleier, ettersom du ofte ikke selv vil oppdage at du har en tannkjøttsykdom i en startfase. Videre er grundig og regelmessig tannpuss og bruk av tanntråd veldig viktig for å unngå tannkjøttsykdommer.

Etter en behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt) er det nødvendig at pasienten får jevnlig rens og oppfølging ved regelmessig besøk til tannpleier slik at sykdommen ikke blusser opp igjen. Rutinemessig kontroll av kjevebenet og rens av tennene er viktig for å forhindre at kjevebenet brytes ned ytterligere og at tennene kan beholdes. God daglig munnhygiene er den viktigste forebyggende faktoren, og en stor del av behandlingen av periodontale sykdommer. Før behandling av tannkjøttsykdommer begynner, gis det veiledning i egenhygiene for å forhindre at ytterligere betennelser oppstår

ØKONOMISK STØTTE TIL BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOM (HELFO, NAV)

Behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) gir deg rett til refusjon fra HELFO. Tannlegene og tannpleierne på Ranheim Tannhelse er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk, som sikrer at du får den økonomiske støtten du har krav på. Du vil bli informert om dine rettigheter når du besøker vår tannklinikk. Kostnaden av jevnlig rens og oppfølging hos tannpleier eller tannlege dekkes delvis i tilfeller av påvist periodontitt. En større andel dekkes ved større behandlinger. Helfo (folketrygden) gir refusjon ved operative inngrep, og til rens ved tannkjøttsykdom, samt dekke utgifter ved rehabilitering av tannsett som skyldes tannkjøttsykdom. Ved tap av tenner grunnet periodontitt kan en tannerstatning dekkes delvis. Behandling av gingivitt dekkes ikke.

Alle våre tannleger har direkteavtale med Helfo. Det betyr at du som pasient slipper å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker. Tannlegen/tannpleieren søker Helfo om refusjon og sender oppgjøret direkte til dem.

Visdomstenner

Gjennom livet opplever mange å få problemer med én eller flere av visdomstennene. Hvis visdomstennene kommer ut riktig posisjonert og det er plass til dem, kan de være et flott og funksjonelt tannsett. Men hvis de vokser frem med feiljusteringer eller det ikke er plass til dem, kan de forårsake alvorlige problemer og trekking (ekstraksjon) kan være nødvendig.